ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ κατά Bronsted - Lowry
(ΜΑΘΗΜΑ 03.01.Α)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Εδώ αναφερόμαστε στην έννοια της ηλεκτρολυτικής διάστασης κατά Arrhenius και μελετάμε την διάσταση κατά Bronsted - Lowry

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες