ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ
(Οξέα - Βάσεις)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες των οξέων και βάσεων κατά Bronsted Lowry

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες