Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων
(ΤΥΠΟΙ LEWIS)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που συμβολίζουμε τα μόρια των ενώσεων, με βάση τη μεθοδολογία κατά Lewis.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες