Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
(ΑΤ. ΑΚΤΙΝΑ - ΕΝ. ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε τον τρόπο που μεταβάλλονται περιοδικά οι ιδιότητες των στοιχείων ανάλογα με τη θέση τους μέσα στον Περιοδικό Πίνακα. Ειδικότερα μιλάμε για την ατομική ακτίνα και την ενέργεια ιοντισμού.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες