Εδώ θα αναφέρονται γενικά θέματα πάνω στην Χημεία κατεύθυνσης της Β Λυκείου