Εφαρμογές και μαθήματα πάνω στην πλατφόρμα MOODLE.
Οδηγίες χρήσης κσι πληροφοριακό υλικό.

  • Στο μάθημα αυτό εμφανιζεται μια συλλογή από βίντεο που υπάρχουν σε διάφορες πηγές στο Διαδίκτυο. Κοινός παρονομαστής όλων είναι το MOODLE. Τα βίντεο είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο.